Plats: Jorden

Geoaktivism och ...

Tid: Nu

Starta: Lokalt

Om vi ska uppnå en hållbar framtid, måste alla revolutionära processer, kortsiktiga såväl som långsiktiga, bli lokalt rotade.

Fokus: Processer

Kalender: Juni

Vi låter vara en månad av grannskapsförnyelse, en period av kreativitet och konnektivitet, ett återkommande firande av vår gemensamma livsmiljö.

Begrepp: Geoaktivism

... gemensam insats för att stoppa förstörelsen av biosfären genom aktioner mot exploaterande, extraherande och avfallsgenererande verksamheter.

Kalender: December

Vi låter vara en månad av medvetenhet och reflektion, en period av inbromsning, ett återkommande tillfälle att föreställa sig ett annat samhälle.

Fokus: Grannskap

Starta: Globalt

Inga hållbarhetsmål kommer att uppnås så länge det är lagligt att göra planeten obeboelig, lagligt att förstöra våra barns framtid.

Debatt: Jordflyktingar

Oavsett vilka villkor vi lever under, befinner vi oss i samma existentiella situation: vi kan inte fly från vårt enda hem. Om vi vill överleva som art, måste jordens ekosystem bevaras. Om vi vill ge våra barn ...

Dikt: Blomma

Systrar och bröder; skadade rötter, stympade stjälkar, torra blad; brutna, men inte döda: med jord är vi förenade; i skogsbryn och på äng brister nu vårt tålamod; det är hög tid att slå tillbaka.