Älska: Jorden

Geoaktivism ...

Älska: Nu

Begrepp: Geoaktivism

Definition: ... insats för att stoppa förstörelsen av biosfären genom aktioner mot exploaterande, extraherande och avfallsgenererande verksamheter.

Starta: Lokalt

Om vi ska förverkliga en hållbar framtid måste alla revolutionära processer, kortsiktiga såväl som långsiktiga, vara lokalt rotade, göra det möjligt för var och en att bidra till förbättrade sociala och ekologiska villkor.

Fokus: Processer

Socialt och ekologiskt omvandlande processer: ekosocialisering; kommunalisering; humanisering; decentralisering; demilitarisering; re-elektrifiering; de-automobilisering och ekosystemrestaurering.

Kalender: Juni

Låt bli en månad av grannskapsförnyelse, en period av kreativitet och konnektivitet, ett återkommande firande av vår gemensamma livsmiljö; låt juni bli en startpunkt för ett samhälle genomsyrat av kärlek och omsorg.

Begrepp: Ekokreativitet

Definition: ... perception, föreställning och kreativt uttryck som respekterar gränserna, ekosystemen och arterna på vår enda planet.

Starta: Tillsammans

En hållbar omvandling av samhället måste sannolikt vara radikalt demokratisk och radikalt kreativ, vara något som vi gör tillsammans; ett hållbart samhälle kan bara förverkligas genom aktivt deltagande.

Fokus: Grannskap

Lokalt, regionalt och globalt sammanlänkade grannskap: människodrivna; soldrivna; giftfria; jordmedvetna; vattenmedvetna; matproducerande; ekokonnektiva och ekokreativa.

Kalender: December

Låt bli en månad av medvetenhet och reflektion, en period av social inbromsning, ett återkommande tillfälle att föreställa sig en annan verklighet; låt december bli en startpunkt för fred och sinnesro.

Dikt: Blomma

Systrar och bröder; skadade rötter, stympade stjälkar, torra blad; brutna, men inte döda: med jord är vi förenade; i skogsbryn och på äng brister nu vårt tålamod; det är hög tid att slå tillbaka.

Artikel: Arbetsrevolution

De sociala och ekologiska konsekvenserna av snabbt förändrade livsvillkor för jordens arter (människan inkluderad), ger oss återkommande, allt starkare maningar att omforma vår syn på arbete, skyndsamt göra det ...

Dikt: Tystnad

Bidrar regeringens politik till ekologisk hållbarhet? Knäpptyst. Bidrar regeringens politik till mänsklighetens långsiktiga överlevnad? Knäpptyst. Statsministern vänder sig om och börjar gå.

Artikel: En ny kulturpolitik

Kulturpolitikens uppgift har aldrig varit att sörja för mänsklighetens eller den mänskliga kulturens långsiktiga överlevnad. Men skulle vi inte kunna uppfatta de sociala och ekologiska kriser som vi befinner oss i och står ...

Dikt: Susning

Nu är det höst, så börja älska det som faller; snart är ni döda, så sluta frukta förändring; ingen lever för evigt. Vad är det för gamla lövträd som inte delar med sig av den frukt som tynger dem?

Artikel: Digitaliserade liv

Vi är i gott sällskap och på gott humör: nollor och ettor som inger hopp; uppdateringar som väcker vår nyfikenhet; en aldrig sinande ström av meddelanden som ökar vår medvetenhet; individanpassade reklambudskap ...

Dikt: Protester

Det finns ingen anledning att kritisera, ingen anledning att protestera, ingen anledning att göra uppror. Varför ska vi ens sträva mot ett jämlikt och ekologiskt hållbart samhälle? Varför?

Artikel: Jordflyktingar

Oavsett vilka villkor vi lever under, befinner vi oss i samma existentiella situation: vi kan inte fly från vårt enda hem. Om vi vill överleva som art, måste jordens ekosystem bevaras. Om vi vill ge våra barn ...