Dikter

Planetstavelser

Blomma

Med jord är du förenad; längs skogsbryn och stränder inväntar vi dina knoppar.

Tystnad

Regeringens politik bidrar till ekologisk hållbarhet; tystnad; regeringens politik bidrar till mänsklighetens långsiktiga överlevnad; tystnad; statsministern vänder sig om och börjar gå.

Klimat

Kilometer efter kilometer med asfalt som dämpar ångesten, men likt inlandsisarna har asfalten börjat smälta.

Kapitalism

Det finns ingen anledning att ifrågasätta, ingen anledning att protestera, ingen anledning att göra revolution; vi lever ju redan i ett jämlikt och ekologiskt hållbart samhälle.

Vandrare

Klädda i tunna plagg, vävda av livets finaste trådar, vandrar vi på stigar utan slut. Vi inväntar inte morgondagens lyckorike: det finns i varje andetag, det följer varje steg vi tar.

Produkter

Var vi än befinner oss på jorden finner vi dem: produkter som påminner oss om vem som har makt att omforma naturen.

Dans

Vi dansar, men skulle inte kunna det om vinden tystnade, inte våga det utan jord, inte orka det utan vatten, inte glädja några fåglar med vår dans om inte solen fick oss att växa.

Susning

Nu är det höst, så börja älska det som faller; snart är ni döda, så sluta frukta förändring; ingen lever i evighet. Vad är det för gamla ekar som inte delar med sig av det som tynger dem?

Ljus

Om vi vill skapa ett jämlikt och hållbart samhälle, måste vi begrava myten om att vi lever i den bästa av världar.

Brun

Skalet är tunt: rasistiska och fascistiska partier har en kärna som inte går att dölja med anpassade budskap.

Mord

Oljebolagen tar ostraffat livet av våra barn och barnbarn. Varför är det inget som hindrar dem, tvingar dem att sluta?

Eld

Jorden blir allt varmare, men det har inte förändrat läroplanen; skolan är fortfarande inte en plats för aktivism.

Avgrund

Irrationaliteten har många anhängare: trots att vi färdas allt snabbare, är det få som har modet att hoppa av.

Skrik

Systrar och bröder; skadade rötter, stympade grenar, skrumpna blad; brutna, men inte döda: det är hög tid att börja skrika.

Aska

Budskapet sprids med vinden, med havsströmmarna, med de flytande, strandsatta, döda: jämlikhet och fred, inte global kapprustning.

Vatten

Med vatten ska vi omvandla denna plats; med regn, bäckar och sjöar är vi förenade; uttorkat är nu det uttorkande.

Slavar

Energislavarna blev allt färre; fossilmissbrukarna blev allt färre; avbruten politiskt sanktionerad massutrotning.

Avfall

Tretton fraktioner: avfallsproblemet uppstår inte av sig självt, försvinner inte i ett avfallsproducerande samhälle.