Opinion

Reflektioner för planeten

Arbetsrevolution

De sociala och ekologiska konsekvenserna av snabbt förändrade livsvillkor för jordens arter (människan inkluderad), ger oss återkommande, allt starkare maningar att omforma vår syn på arbete, skyndsamt göra det ...

En ny kulturpolitik

Kulturpolitikens uppgift har aldrig varit att sörja för mänsklighetens eller den mänskliga kulturens långsiktiga överlevnad. Men skulle vi inte kunna uppfatta de sociala och ekologiska kriser som vi befinner oss i och står ...

Digitaliserade liv

Vi är i gott sällskap och på gott humör: nollor och ettor som inger hopp; uppdateringar som väcker vår nyfikenhet; en aldrig sinande ström av meddelanden som ökar vår medvetenhet; individanpassade reklambudskap ...

Jordflyktingar

Oavsett vilka villkor vi lever under, befinner vi oss i samma existentiella situation: vi kan inte fly från vårt enda hem. Om vi vill överleva som art, måste jordens ekosystem bevaras. Om vi vill ge våra barn och barnbarn ...